Kołnierze płaskie do spawania wykonane
wg PN-EN 1092-1